„Klasa Gospodarzem szkoły”

Regulamin punktacji we współzawodnictwie

I OCENA DYŻURU KLASY
1. Porządkowanie dzienników lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu20pkt
2. Wykonanie w terminie gazetki zgodnej z przydzielonym tematem50pkt
3. Dbałość o wystrój estetyczny szkoły50pkt
4. Dokonywanie wpisów do kroniki szkolnej (sprawozdanie z dyżuru) 30pkt
5. Dbałość o porządek w budynku szkoły oraz na terenie poza szkołą 50pkt
6. Inicjatywy własne klasy dyżurującej0-50pkt
II PRACE ZLECONE PRZEZ DYREKCJĘ, NAUCZYCIELI LUB PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. Przygotowanie części artystycznej na uroczystość szkolną0-50pkt
2. Organizacja uroczystości 0-50pkt
3. Inne czynności0-50pkt
III REPREZENTOWANIE SZKOŁY W KONKURACH, OLIMPIADACH, ZAWODACH SPORTOWYCH
1. Udział w konkursie szkolnym 0-50pkt
2. Udział w Szkolnych Igrzyskach Sportowych0-100pkt
3. Reprezentowanie szkoły w konkursie, olimpiadzie lub zawodach sportowych na zewnątrz0-100pkt
IV PUNKTY DODATKOWE
1. Czytelnictwo klasy:
- I miejsce,
- II miejsce,
- III miejsce
 
30pkt
20pkt
10pkt
2. Udział i zaangażowanie klasy w akcje Sprzątnie Świata oraz Dzień Ziemi0-100pkt
3. Udział w zbieraniu zużytych baterii0-50pkt
4. Udział w zbieraniu nakrętek0-50pkt
V PUNKTY KARNE
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przedstawiciela na obradach Sejmiku Uczniowskiego -10pkt
2. Frekwencja klasy poniżej 90% -10pkt
3. Palenie tytoniu na terenie szkoły -10pkt
4. Brak kultury osobistej, brak kultury słowa (używanie wulgarnych zwrotów)-10pkt
5. Akty wandalizmu-50pkt
6. Brak wpisów do kroniki szkolnej-20pkt